Reunalla vai ytimessä? Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus

Reunalla vai ytimessä? Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus

Euron kriisistä alkanut EU:n politisoituminen toimi vedenjakajana

Suomen Eurooppa-politiikassa. Aiemmin suljettujen

ovien takana käydyt keskustelut ovat saaneet tehdä

tilaa julkisille puoluepoliittisille vastakkainasetteluille.

Samalla hallituksemme liikkumatila Brysselin pöydissä

on kaventunut.

Suomi on ollut unionin jäsen yli kaksi vuosikymmentä.

Olemmeko vielä samanlainen ”mallioppilas” kuin jäsenyyden

alkuvuosina? Mitkä jäsenvaltiot ovat Suomen läheisimpiä

kumppaneita EU-neuvotteluissa? Miten kansalaiset

ja puolueet suhtautuvat unioniin?

Reunalla vai ytimessä? tarkastelee Suomen EU-linjan

kehitystä politiikan eri alueilla talouspolitiikasta ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaan. On tärkeää ymmärtää eri jäsenmaiden

poliittisia valintoja, sillä vaikka tiedotusvälineet

korostavat usein unionia repiviä kiistoja, lopulta EU perustuu

jäsentensä vapaaehtoiseen yhteistyöhön.

Saatavilla painettuna versiona


SKU:  

ET-100020-FI

Kieli: 

FI