Suomen vesialan kansainvälinen strategia

Suomen vesialan kansainvälinen strategia

Strategian tavoitteena on lisätä suomalaisten vesialan toimijoiden kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttavuutta tunnistamalla laajoja teemoja, joiden alla vesiala voisi erityisesti toimia. Samalla strategia pyrkii määrittelemään selkeitä tavoitteita ja keinoja kansainvälisen yhteistyön ja kumppanuuksien lisäämiseksi. 2009, 29 s.

Saatavilla painettuna versiona


SKU:  

KV-020200-FI

Kieli: 

FI