Työpaikkoja yksityistä sektoria ja kauppaa kehittämällä. Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö - Suomen toimintasuunnitelma 2012-2015

Työpaikkoja yksityistä sektoria ja kauppaa kehittämällä. Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö - Suomen toimintasuunnitelma 2012-2015

Vuosiksi 2012–2015 tehty toimintasuunnitelma uudistaa Suomen kauppaa tukevan kehitysyhteistyön periaatteet kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti. Yhteistyön lähtökohtana ovat ihmisoikeudet. 2012, 26 s.

Saatavilla painettuna versiona


SKU:  

KV-020180-FI

Kieli: 

FI