Skip to content
Product image Ahvenanmaa Euroopan unionissa

Ahvenanmaa Euroopan unionissa

Julkaisussa kerrotaan miten EU-jäsenyys on vaikuttanut Ahvenanmaahan. Itsehallinnollista maakuntaa, erityisasemineen, ei voida suoraan verrata muuhun Suomeen. Tässä päivitetyssä versiossa pohditaan lyhyesti niitä haasteita ja uhkakuvia, joiden edessä Ahvenanmaa on tänään, 18 EU-jäsenyysvuoden jälkeen. Teokseen sisältyy myös viimeisin Ahvenanmaalla tehty EU-mielipidetutkimus.

Printed version unavailable


SKU:  

ET-100004-FI

Language:

FINNISH