Skip to content
Product image EU i korthet, 2. reviderad upplaga

EU i korthet, 2. reviderad upplaga

Vilka länder är EU-medlemsländer? Hur föddes EU och hur fattar EU beslut?
I broschyren EU i korthet hittar du information om EU:s beslutsfattande och verksamhet.

Printed version available


SKU:  

ET-100058-SV

Publish year: 

2022

Publisher: 

Europainformationen

Author: 

Kirsi Crowley 2018, den reviderade upplagan 2022 Europainformationen

ISBN: 

978-952-281-730-3

Language:

SWEDISH