Skip to content
Product image EU-basfakta, reviderad upplaga
Product image EU-basfakta, reviderad upplaga

EU-basfakta, reviderad upplaga

Hur blev Finland medlem i Europeiska unionen?
Hurdan makt har parlamentarikerna?
Är subsidiaritetsprincipen något ätbart?
Hur får man arbete inom EU?
Vilka problem måste unionen inom de närmaste åren fokusera på att lösa?
Och vilken nytta har just du av EU?

I denna bok finner du svar på dessa frågor och många andra som gäller EU:s verksamhet.

Printed version available


SKU:  

ET-100048-SV

Publish year: 

2020

Publisher: 

Europainformationen

Author: 

Heli Satuli

ISBN: 

978-952-281-661-0

Language:

SWEDISH