Skip to content
Product image Lissabonfördraget. Hur ändrar fördraget Europeiska unionen?

Lissabonfördraget. Hur ändrar fördraget Europeiska unionen?

EU:s reformfördrag, Lissabonfördraget, ersätter inte unionens nuvarande fördrag, utan medför enbart en del förändringar. Broschyren presenterar de viktigaste förändringarna.

Printed version unavailable


SKU:  

ET-100013-SV

Language:

SWEDISH