Skip to content
Product image Nato i korthet
Product image Nato i korthet

Nato i korthet

Innehåll

Vad är Nato? 4

Natos historia och medlemmar 6

Hur blir ett land Natomedlem? 8

Finlands anslutning till Nato steg för steg 9

Vem bestämmer i Nato? 10

Natos militära förmåga 12

Natos krishanteringsinsatser 14

Nato och nya säkerhetshot 14

EU och Nato 17

Finland och Nato 18

Ordlista Nato-svenska 24

Printed version unavailable


SKU:  

UP-100054-SV

Publish year: 

2022

Publisher: 

Utrikesministeriet

Author: 

Matti Remes & utrikesministeriet

ISBN: 

978-952-281-735-8

Language:

SWEDISH