Åland i Europeiska unionen

Åland i Europeiska unionen

Julkaisuvuosi: 2013
Julkaisija: Utrikesministeriets Europainformation
Kirjoittajat: Sören Silverström ja (red.) Andrea Karlsson, Päivi Toivanen, Christina Tallberg & Harri Varhama
ISBN:
Kieli: sv

Denna publikation har som målsättning att redogöra för hur EU-medlemskapet har påverkat det autonoma Åland. Landskapet, med sin särställning, kan inte undantagslöst jämföras med övriga Finland. Denna uppdaterade version dryftar i korthet de utmaningar och hotbilder som Åland står inför i dag, efter 18 år av medlemskap i den Europeiska unionen. Den senaste EU-opinionsundersökningen som utförts på Åland ingår även.

Tilaa tuote

Åland i Europeiska unionen

Ostoskori[0]