Creating jobs through private sector and trade development. Aid for trade - Finland's action plan 2012-2015

Creating jobs through private sector and trade development. Aid for trade - Finland's action plan 2012-2015

Vuosiksi 2012–2015 tehty toimintasuunnitelma uudistaa Suomen kauppaa tukevan kehitysyhteistyön periaatteet kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti. Yhteistyön lähtökohtana ovat ihmisoikeudet. 2012, 26 s.

Saatavilla painettuna versiona


SKU:  

KV-020182-EN

Kieli: 

EN