Development and security in Finland's development policy. Guidelines on cooperation.

Development and security in Finland's development policy. Guidelines on cooperation.

Hallituksen kehityspoliittinen ohjelma korostaa yhteiskunnallisten olojen vakautta ja laajaa turvallisuutta kaiken kehityksen perusedellytyksenä. Köyhyyden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen sekä laajan turvallisuuden, konfliktien ennaltaehkäisyn, kriisinhallinnan ja rauhanrakentamisen haasteisiin vastaaminen vaativat kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 2010, 30s.

Ei saatavilla painettuna versiona


SKU:  

KV-020242-EN

Kieli: 

EN