Skip to content
Product image Utvecklingspolitisk resultatrapport 2022

Utvecklingspolitisk resultatrapport 2022

Den utvecklingspolitiska resultatrapporten 2022 som ges till riksdagen visar på betydande positiva resultat som har uppnåtts i utvecklingsländerna med stöd av Finland och dess partners under 2019-2021.

Printed version available


SKU:  

KV-020517-SV

Publish year: 

2022

Publisher: 

Utrikesministeriet

Language:

SWEDISH