Skip to content
Product image Förenade i mångfalden? Europeiska unionens riktning
Product image Förenade i mångfalden? Europeiska unionens riktning

Förenade i mångfalden? Europeiska unionens riktning

Mottot för Europeiska unionen lyder ”förenade i mångfalden”. Unionen och dess sammanhållning utsattes dock för många prov i anslutning till 2010-talets kriser. Hur har pandemin påverkat EU? Och hur kommer unionen oss – från klimatförändringen till högerpopulismens frammarsch?

Boken Förenade i mångfalden? kartlägger hur EU:s politik har utformats och förändrats och diskuterar unionens kommande avgöranden. Diskussionen fokuserar på EU:s förmåga att förnyas och genomföra den enhetliga politik som man har ställt upp som mål. Boken ger en ingående presentation av EU:s nuläge och lämpar sig också som läromedel vid universitet och yrkeshögskolor.

Printed version available


SKU:  

ET-100050-SV

Publish year: 

2022

Publisher: 

Gaudeamus

Author: 

Tapio Raunio & Juho Saari

ISBN: 

978-952-345-202-2 (print)

Language:

SWEDISH