Skip to content
Product image Arktis kallar - Finland, EU och den arktiska regionen

Arktis kallar - Finland, EU och den arktiska regionen

I boken Arktis kallar - Finland, EU och den arktiska regionen presenteras arktiska frågor på ett sätt som hjälper oss att se och förstå bakgrunden till den aktuella utvecklingen. Personliga erfarenheter, bokens mångsidiga illustrationer och ett flertal intervjuer ger Arktis ett ansikte.

Printed version available


SKU:  

UP-100006-SV

Publish year: 

2013

Author: 

Markku Heikkilä & Marjo Laukkanen

ISBN: 

978-952-281-063-2

Language:

SWEDISH