Skip to content
Product image Ett rättvist Europa?

Ett rättvist Europa?

Den 1 oktober ger Europainformation ur boken Ett rättvist Europa? – EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. I samband med utgivningen hålls ett miniseminarium i Lilla parlamentet.

Printed version available


SKU:  

ET-100007-SV

Language:

SWEDISH