Skip to content
Product image Nato i korthet, 2:a uppdaterade utgåvan
Product image Nato i korthet, 2:a uppdaterade utgåvan

Nato i korthet, 2:a uppdaterade utgåvan

Innehåll

Vad är Nato? 4
Natos historia och medlemmar 6
Hur blir ett land Natomedlem? 8
Finlands anslutning till Nato steg för steg 9
Vem bestämmer i Nato? 10
Natos militära förmåga 12
Natos krishanteringsinsatser 14
Nato och nya säkerhetshot 14
EU och Nato 17
Finland och Nato 18
Nato-svenska-ordlista 24

Printed version unavailable


SKU:  

UP-100061-SV

Publish year: 

2024

Publisher: 

Utrikesministeriet

ISBN: 

978-952-281-827-0

Language:

SWEDISH