Hoppa till innehåll

Utvecklingskommunikation – UM julkaisupalvelut

I denna service hittar du utrikesministeriets publikationer som berättar om utvecklingssamarbete, Finlands utvecklingspolitik och FN:s mål för hållbar utveckling. Under rubriken Global fostran hittar du publikationer riktade till skolor, såsom affischer. Nummer av tidningen Kehitys - Utveckling finns tillgängliga från och med 2015.

Beställningar skickas avgiftsfritt till Finland inom två veckor - ofta i veckan.


Produktlista