Hoppa till innehåll
Produktbild Agenda 2030 teemapäivät - Opettajan opas

Agenda 2030 teemapäivät - Opettajan opas

Handboken Agenda 2030 teemapäivät innehåller många inspirerande och engagerande uppgifter om följande teman:

- Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling
- Klimatåtgärder
- Hållbar konsumtion
- Jämställdhet och de mänskliga rättigheterna
- Demokrati och delaktighet

Du kan använda enskilda uppgifter, bygga upp en hel temadag eller använda materialet för mångvetenskapliga lärområden. Uppgifterna är indelade i klasserna 1–3 och 4–9.

På webben finns en mer omfattande version av handboken: https://teemapaivat.maailma2030.fi/sv

Tryck tillgänglig


SKU:  

KV-030803-FI

Utgivningsår: 

2020

Utgivare: 

Ulkoministeriö

Skrivare: 

Rauhankasvatusinstituutti ry

Språk:

FINSKA