Hoppa till innehåll
Produktbild Åland i Europeiska unionen

Åland i Europeiska unionen

Denna publikation har som målsättning att redogöra för hur EU-medlemskapet har påverkat det autonoma Åland. Landskapet, med sin särställning, kan inte undantagslöst jämföras med övriga Finland. Denna uppdaterade version dryftar i korthet de utmaningar och hotbilder som Åland står inför i dag, efter 18 år av medlemskap i den Europeiska unionen. Den senaste EU-opinionsundersökningen som utförts på Åland ingår även.

Tryck tillgänglig


SKU:  

ET-100004-SV

Språk:

SVENSKA