Hoppa till innehåll
Produktbild För en rättvisare värld utan fattigdom. Statsrådets redogörelse för utvecklingspolitikens genomslagskraft och samstämmighet. SRR 5/2014.

För en rättvisare värld utan fattigdom. Statsrådets redogörelse för utvecklingspolitikens genomslagskraft och samstämmighet. SRR 5/2014.

I statsrådets redogörelse visas hur åtgärderna som grundar sig på det utvecklingspolitiska programmet leder till resultat och ges exempel på resultaten. Dessutom behandlar redogörelsen vilka andra politiksektorer än utvecklingspolitik det är som inverkar på utvecklingsländernas möjligheter att förbättra sina medborgares välbefinnande. 2014, 62 s.

Tryck tillgänglig


SKU:  

KV-040171-SV

ISBN: 

978-952-281-223-0

Språk:

SVENSKA